بازدید رئیس جهاد کشاورزی از شرکت کولاک گستر یزد

بازدید رئیس جهاد کشاورزی استان یزد از شرکت کولاک گستر یزد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد جناب آقای محمدعلی حاتمی زاده با هیئت همراه در آبان ماه سال 1402 از شرکت کولاک گستر یزد بازدید کردند.